donderdag 24 april 2014
Start Nieuws Persberichten Dossiers Kritisch bekeken Publicaties Multimedia Onze parlementsleden Programma

fractie . kritisch bekeken
Mini-pakket relancemaatregelen: geen oplossing voor concurrentiekracht en geen oplossing voor loonproblematiek
18.10.2013 - Deze week voelde ik Minister-president Peeters aan de tand over het mini-pakket aan federale relancemaatregelen in het licht van het veelbesproken competitiviteits- en tewerkstellingspact. In dit pakket is er geen sprake is van een structurele lastenverlaging. Er werd ook geen overeenstemming w ... Lees meer
Joris Van Hauthem
Fractievoorzitterfractie . persberichten
10.04.2014 Hoofddoekenverbod gemeenschapsonderwijs moet in volgend ...
Het Vlaams Belang verneemt dat de Auditeur bij de Raad van State voorstelt om het hoofddoekenverbod, dat het Gemeenschapsonderwijs voor zijn onderwijsnet instelde voor leerlingen, leerkrachten en ... | Lees meer

Meer persberichten:
01.04.2014 Voorstel van decreet tot invoering hoofddoekverbod gemeenschapson ...
26.03.2014 Vlaamse meerderheidspartijen fnuiken de oprichting van een Vlaams ...
26.03.2014 Uitlatingen van PS-manager Domb van Pairi Daiza over de Vlaamse o ...
11.03.2014 Imago van efficiënte en goed besturende Vlaamse overheid wor ...


fractie . nieuws
04.04.2014 Vlaams Belang pleit voor onderzoekscommissie Electrawinds
Nadat fractievoorzitter Joris Van Hauthem eerder al een actuele vraag over Electrawinds aan minister Lieten (SP.a) had gesteld, werd in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie besproken dat door zowat alle partijen was ondertekend maar nooit werd voorgelegd aan het Vlaams Belang. In dat voor ... | Lees meer

Meer nieuws:
04.04.2014 Wat met luchthaven Oostende?
31.03.2014 Oprichting stookoliefonds: opnieuw bewezen dat samenwerkingsfederalisme niet werkt
31.03.2014 Vlaamse landbouw bedreigd
20.03.2014 Huurwaarborg in schijven: foute oplossing voor huurmarkt

© 1997 - 2014 Vlaams Belang